Nyheder
 

     
Forside Bestyrelse Organisation Klubhuset  Aktivitetsplan

 

 

 

Betaling

 

Kalender

 

 

Aflysninger

 

Tilmelding motion

 

.Tilmelding vand

 

Sæson program

 

Rejseafdelingen

 

 

Link til http://www.TIK.dk

 

 

PRESSEMEDDELELSE angående Taastrup Svømmehal:

Mandag 3. december kan foreningsbrugere atter springe på hovedet i 50 meterbassinet i hal 2. Og når foreningsbrugerne

genindtager hal 2, vil der øjeblikkeligt blive mere plads til de offentlige gæster i hal 1.

 

Genåbningen kommer til at foregå trinvis i løbet af december. På den måde vil hallen blive udsat for en stigende belastning, og der vil blive holdt nøje øje med, hvordan de nye tekniske anlæg til ventilation og vandbehandling klarer den øgede brug af hal 2.

 

Mandag 3. januar er det planen, at hele anlægget atter er i fuld drift, og dermed vil også skolesvømningen blive flyttet til hal 2. Samtidig bliver der også åbnet for offentlige gæster i hal 2.

 

Foreninger, skoler og offentlige brugere vil løbende blive informeret om hvilke tider der er tilgængelige.

 

Før genåbningen er der blevet udskiftet ventilationssystem og installeret et nyt vandbehandlingsanlæg for at afhjælpe de problemer, der har været med indeklimaet i hal 2.

 

Teknologisk Institut har netop gennemført en række bredspektrede undersøgelser for at tjekke forholdene efter udskiftningen af ventilationssystemet og installeringen af det nye vandbehandlingsanlæg. Konklusionerne fra Teknologisk Institut er meget klare. Målingerne i Taastrup Svømmehal viser nogle af de laveste værdier Teknologisk Institut nogensinde har målt i nogen svømmehal overhovedet.


Så er det tid at melde sig til aktiviteterne i foråret 2019

 

Betalings- & tilmeldingsperioden i klubhuset er som følger:

 

Torsdag den 29. november kl. 10.00 – 12.00

Sidste indbetalingsdato er 29. november 2018

  

 

 

Sæson 2018/ 19

Veteransport Nyt juni 2018 klik her

               

Bowling information klik her Bowlingbrev 2018- 2019

 

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 8. marts 2018 klik her

 


Stolegymnastik